Prvá finančná pomoc, pre náš klub
Pridal jopal dňa July 09 2010 16:37:06
...a prídu prvé eurá na našu činnosť.
Podrobné novinky
Dnes ma na základe mojej žiadosti prijala p. primátorka Ing. Ostrihoňová. V priateľskom rozhovore som jej odprezentoval v krátkosti prerod našej organizácie na OZ. Načrtol som jej činnosť nášho klubu, históriu ako aj vznik a jeho ďaľšie smerovanie. P. primátorka prejavila veľký záujem o našu činnosť a vyjadrila presvedčenie o pozitívnom prínose našej organizácie pre Zl. Moravce. Popriala nám úspechy v našej ďaľšej činnosti a priľúbila finančnú pomoc pre náš klub. Táto pomoc je viazaná na určité podmienky, na ktorých splnení sa intenzívne pracuje. Aj touto cestou jej preto v mene klubu ďakujem a ubezpečujem ju aj ako predseda, že prípadné financie budú použité v duchu stanov a ďaľšieho pozitívneho rozvoja nášho klubu.