Ocenenie šport za rok 2016
Pridal jopal dňa April 15 2017 09:23:04
Ocenenie šport za rok 2016
Podrobné novinky    V stredu, 5.4. 2017 sa konalo slávnostné vyhodnotenie ďalšieho ročníka ankety o najlepšieho športovca kolektív a čestné uznanie za celoživotný prísnos k športu Mesta Zlaté Moravce za rok 2016. Medzi vyznamenanými bol aj člen našej kynologickej organizácie a to Ján Jurík (najlepší športovec).

    Ocenenie získal za jeho výkon na celoslovenskom BVK, kde skončil druhý. (Ceremoniálu sa osobne zúčastnil aj napriek čerstvo podstúpenej kozmetickej operácie nosa.) Vyhodnotenie začalo krákym kuľtúrnym vystúpením a príhovorom primátora. Po samotnom akte vyhodnotenia, ktorý pozostával s udelenia diplomov, pohárov, blahoželania primátora a predsedu komisie športu, sa ešte účasníci mohli občerstviť a neformálne porozprávať.
    Podobné ocenenie získa(l) Jano aj na oceňovaní v Nitre, kde boli oceňovaní najúspešnejší športovci v rámci kraja.
    V mene klubu mu aj týmto ďakujem za jeho úspešnú reprezentáciu a želám ďaľšie úspechy.


   
Moje poďakovanie za fotografie patri p. Klimantovi z Tekovských novín.


Paluška