Branný pretek október Zlaté Moravce 2016
Pridal jopal dňa October 31 2016 16:06:10
Branný pretek október 2016 Zlaté Moravce

Podrobné novinky
Nezabudnuteľná akcia

    ktorá sa nadlho vryje do pamäti všetkým zúčastneným, od pretekárov, cez usporiadateľov až po divákov. 6. Ročník Branného preteku kynológov v Zlatých Moravciach mal slušnú účasť, premenlivé počasie, správnu súťažnú atmosféru a široké vekové rozpätie súťažiacich ako psov, tak aj psovodov.
    Súťažné disciplíny a podmienky účasti sú vždy stanovené tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo najširší počet záujemcov, bez ohľadu na vek súťažiacich a s minimálnymi nárokmi na špeciálne znalosti či už psov, alebo psovodov. Disciplíny sú postavené tak, aby rovnakú šancu na víťazstvo malo plemeno každého vzrastu, a povahových čŕt. Jediným dôležitým kritériom tejto súťaže je radosť z pohybu a priateľský vzťah ku psovi, vyžadujúci rešpekt a poslušnosť. Pre členov nášho klubu bolo štartovné odpustené.

    Súťaž otvoril predseda klubu Paluška, predstavil rozhodcov (F. Sýkora a M. Géci) a stručne popísal podmienky a cieľ súťaže. Rozhodcovia prešli celú trať s vysvetlením pre všetkých 14 súťažiacich... Trať dlhá cca 400 m bola sťažená rôznymi prekážkami (skok vysoký, preliezka, rebrík, plazenie, kladina, tunel, skok cez okno, odloženie psa, hod granátom, kotúľ a streľba zo vzduchovky). Traťové prekážky dostatočne preverili fyzickú zdatnosť psov, psovodov, rozhodcov ako aj poslušnosť psov. Tradične najväčšie rezervy sme opäť zaznamenali v hode granátom na cieľ, kde tretina pretekárov netrafila ani raz, plný počet nemal nikto, najlepšie hádzali Jurík a Valach. V streľbe zo vzduchovky, sa nedarilo Mankoveckej a Balkovi. Plný počet nemal nikto, najlepšie nastrieľal Paluška.
    Z obrany sa „vyzulo“ strašne veľa pretekárov, ktorí radšej volili aport a privolanie. Považujem to za alarmujúce, čo musíme v ďalšom roku patrične ošetriť. Pretek bol ukončený obranou psovoda a hladkým zadržaním (figuranta robil Valach), kde jedinými účastníkmi boli Jánošovci, obaja so slušnými výkonmi. Po svižnom sčítaní výsledkov (softvér a PC dodal Paluška) a občerstvení, rozhodcovia súťaž vyhodnotili a rozdali ceny. Každý súťažiaci dostal ako odmenu za účasť sladkú maškrtu. V tomto ročníku si najlepšie viedli a prví traja skončili: Tretí M. Geleta s NO, druhý Ľ. Jánošov s NO a prvý sa umiestnil J. Jurík s NO. Najstarším súťažiacim psovodom bol p. Balko a najmladším súťažiacim psom bola 5 mesačná Paluškova fena Endži.     Súťaž ukončil Paluška, ktorý poďakoval všetkým účinkujúcim za disciplínu, férové zápolenie, nezištnú pomoc a aktívny prístup, vďaka čomu celá súťaž prebehla hladko, bez incidentov a mimoriadnych udalostí.

    Osobitné poďakovanie patrí organizátorom súťaže Paluškovi a Sýkorovi, ako aj všetkým aktívnym členom, ktorí sa podieľali na úprave a vytýčení trate, rozhodcom Sýkorovi a M. Gécimu, Ondrejkovej za nahadzovanie výsledkov do PC, P. Minárovi za neoceniteľnú asistenciu a pomoc pri streľbe, figurantovi Valachovi, M. Jánošovej za pomoc pri granátoch, Sýkorovi za nákup maškŕt a občerstvenia, R. Šindlerovi za sponzorstvo, Paluškovi za nákup cien a tvorbu diplomov, M. Geletovi za ich vypísanie, p. Belanovi a Paluškovi za fotografovanie. Táni Geletovej za to, že neuvážene ukázala, ako výborne vie piecť -:), za ozvučenie a hudbu, Valachovi, Ďurčekovi za kontrolu očkovacích preukazov a všetkým, na ktorých som zabudol a akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto prekrásneho nedeľného dopoludnia. Potešiteľný je fakt, že všetci účastníci mali v poriadku očkovacie preukazy a nikto pre ne nemusel byť zo súťaže vylúčený. Veľkú zásluhu okrem psovodov mali na tom aj členovia výboru, ktorí dlhodobo a neúnavne na tento fakt pred samotnou akciou upozorňovali.
    Kritika patrí tým, ktorí sa nasľubujú byť nápomocní a potom bez ospravedlnenia vôbec neprídu, ako aj tým, ktorí sa tvária, že sa ich celé dianie v klube netýka a potom počas samotnej súťaži zavádzajú rôzne individuálne „bonusy“, ktoré vôbec neprešli žiadnou diskusiou a z môjho pohľadu sa v určitých prípadoch javia ako kontraproduktívne.


Paluška.