Vystúpenie Choča
Pridal jopal dňa July 07 2018 11:59:43
Vystúpenie na ihrisku, Choča, júl 2018.
Podrobné novinky
Výborná atmosféra, slušné výkony   
Na základe dohody so starostkou obce Choča , pani Záhoreczovou sme predviedli prevažne detskému diváckemu publiku ukážku nášho kynologického majstrovstva.    Prezentácia sa konala na futbalovom ihrisku, za hojnej účasti nadšeného publika. Vystúpenie bolo sprevádzané veliacimi povelmi a odborným moderovaním cez mikrofón . Predvádzajúcim kynológom velil a prezentované cviky popisoval predseda KK Paluška. Úvodná ukážka pozostávala z cvikov poslušnosti, kde sme kládli dôraz hlavne na to, aby bol pes odprezentovaný ako dokonale socializovaný či už vo svorke medzi psami, ale aj ako nevtieravý a poslušný spoločník vlastného psovoda, alebo nekonfliktný priateľ cudzích detí.


    Počas záverečnej dlhodobej odkladačky, kým psi ležali vzdialení od svojich psovodov, urobil samostatnú ukážku poslušnosti aj Paluška, kedy moderovanie prevzal p. F. Sýkora.    Po ukončení prvej časti vystúpenia nasledovala krátka prestávka na prípravu priestoru a figuranta na cviky obrany. Ako prvý urobil ukážku revíru M. Géci s RTW Nelou na figuranta F. Sýkoru.    Následne Paluška s Endžou predviedli na figuranta M. Géciho prepadnutie a ochranu psovoda s pokračujúcim hladkým zadržaním.    Cviky obrany ukončil Krúpa s Blekom zadržaním páchateľa, jeho prehliadkou a útekom figuranta s následným protiútokom.
    Po skončení mali diváci možnosť bližšieho kontaktu so psovodmi a ich psami, čo hlavne detské publikum húfne aj využilo.

    Počas vystúpenia vládla mimoriadne príjemná atmosféra, psi podali očakávané štandardné výkony. Vďační diváci príkladne spolupracovali a potleskom povzbudzovali vystupujúcich. Rozlúčili sme sa so starostkou obce a vrátili sa autami na cvičisko, vyložili pomôcky a po krátkej debate sa pobrali domov.
    Vystúpenia za klub sa so psami zúčastnili: Predseda J. Paluška, podpredseda M. Géci, hospodár J. Géci a členovia: Viktor Géci, Ivan Kukučka, Vladimír Krúpa, Mandy Jánošová, Juraj Kramár a Zuzana Valentová. Technicky nás podporil pokladník F. Sýkora a fotodokumentáciu zaznamenala Veronika Kéryová. Všetkým zúčastneným ďakujem a osobitne starostke obci Choča pani Záhoreczovej za pozvanie, milé privítanie a podporu nášho klubu.


Jozef Paluška, predseda KK Zlaté Moravce, 7.7.2018.
    (viac obrázkov nižšie)